MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      KAUZY

LOKALITA: "Velemínská průmyslová zóna"

Prumyslový areál firmy CREDO se nachází na orné pude vedle Obce Velemín. Firma CREDO LITOMERICE VDZ spol. s r.o. má v kú Velemín pouze provozovnu, nezamestnává místní obcany a neprináší Obci Velemín žádné dane.( sídlo firmy je v jiné lokaci) Areál byl vybudován se souhlasem SPRÁVY CHKO CS. Patrí prumyslové areály na území chránených krajinných oblastí ?


Vývoj kauzy:

Rok 2011 nic se nestalo, je zde nová hrozba rozšíření průmyslové zóny dál k Milešovskému potoku.

Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY