MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      KAUZY

LOKALITA: "Hřbitov"

Vývoj kauzy:

Leden 2012 vytvořena dokumentace k úpravě starého hřbitova v Milešově

Leden 2012 projednání kácení na Obecním úřadu Velemín

Únor 2012 předpokládaná úprava.

Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY