MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      LEGISLATIVA

Územní plán Velemínska

Důležité zákony pro občany:

Zákon č.106/99 o svobodném přístupu k informacím

Zákon o ochraně přírody a krajiny 1 zákon č. 114/1992 Sb. V úplném znění vyhlášen zákonem č. 18/2010Sb.

§ 8, 9 zákona č. 114/1992 Sb., § 8 odst.3vyhl.č. 395/1992 Sb. (povolení o kácení dřevin mimo les)

§ 13 zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu

§ 129 odst. 3 stavebního zákona, který se týká stavby

Zákon o odpadech § 12 odst. 2 zákon

Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY