MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      AKCE

2011:

 • výstava historických fotek obce Milešov a okolí proběhla dne 6. března 2011 a dále tato výstava fotografií byla k nahlédnutí ve vestibulu barokního zámku v Milešově. (foto)
 • veřejná argumentace proti nové výstavbě v obci Milešov
 • fotografie ze závěrečného pohoštění občanů po sběru odpadků Fotografie odvozu nasbíraného odpadu z lesů a z okolí vesnic Milešov a Černčic
 • přenášení žab přes silnici, ochrana obojživelníků při migraci přes rušné komunikace v okolí Milešova
 • věšení ptačích budek (foto)

2012:

 • Únor 2012 - úprava zeleně na starém hřbitově v Milešově (dobrovolnická akce)
 • Únor a březen 2012 - odstranění náletů poškozující altán a cenné dřeviny v parku (dobrovolná akce)
 • 14. dubna 2012 - úklid lesa a okolí vesnic Milešov - Černčice, dále úklid parku v Milešově (dobrovolná akce)

2013:

 • 20. dubna 2013 - Čištění lesa

2014:

 • 26. dubna 2014 - Čištění lesa – akce začíná v 9 hodin. Probíhá každoročně v předjaří a uklízí se odpadky u silnice a černé skládky v okolí Černic a Milešova, dle účasti dobrovolníků. Sraz v Černčicích u cesty na Milešovku.
 • Čištění parku v Milešově – proběhne již po čtvrté, zároveň se bude provádět odstranění náletů které poškozují Altán a ty které ohrožují sadovnicky hodnotné dřeviny.
 • Přenášení žab přes silnici – probíhá pod vedením Litoměřického svazu ochránců přírody v jarním termínu u lučního mlýna v Milešově, dle průběhu teplot a výskytu obojživelníků.

2015:

 • 31. ledna 2015 - Věšení ptačích budek v okolí Milešovky - sraz účastníků bude v sobotu v 9:00 hodin v Milešově na návsi, budky a nářadí zajištěno.
 • 18. dubna 2015 - Úklid lesa a okolí Milešovky - sraz v Milešově u Rybářské bašty v 9:00 hodin, po úklidu bude jako každoročně zajištěno občerstvení a bohatý doprovodný program.
Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY