MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      ZASEDÁNÍ

Na tomto místě Vás budeme seznamovat o zasedání Milešovského spolku přátel přírody a o jednáních vedených s orgány státní správy.

Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY