MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      KAUZY

Milešovský spolek přátel přírody v řeší celou řadu problémů. Pro seznámení s nimi a jejich vývojem si můžete každou z nich prohlédnout. Pokud máte nějaký námět s podobnou problematikou, můžete nás kontaktovat a rádi vám pomůžeme.


2011:


2012: – nové kauzy

Nyní spíše chceme upravovat a okrašlovat okolí našich vesnic a dořešit kauzy z roku 2011

Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY