MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      KAUZY

LOKALITA: "Mlýnce"

Tato lokalita je v kú Milešov ve II. zóne CHKO CS mezi obcí a rybníkem v těsné blízkosti milešovského potoka. Byla zde sutí a odpadem zavezena podmácená louka. Pozemek je majetkem pana Smoly, který je s místostarostou Obce Velemín panem Josefem Brabencem clenem statutárního orgánu SOKOLA MILEŠOV. Dle vyjádrení starosty a místostarosty Obce Velemín na jednání na MÚ LOVOSICE tuto sut navezl pan Smola z duvodu zpevnení podmácené louky na plochu k výstavbe rodinného domu. Plocha je zarazena v ÚZEMNÍM PLÁNU k výstavbe rodinného domu bez pripomínek SPRÁVY CHKO CS. Dle našeho názoru je v tomto prípade porušen ZÁKON O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY, ZÁKON O ODPADECH A STAVEBNÍ ZÁKON.


Vývoj kauzy:

1. prosince 2010 zahájení kontroly od České inspekce životního prostředí. Zde pan Smola podal vysvětlení, že si připravuje materiál ke stavbě na svém pozemku č. 519/1 a 519/3 k.u. Milešov. ČIŽP si nechá vypracovat stanovisko vodoprávního úřadu a bude ve věci dále postupovat.

Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY