MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      KAUZY

LOKALITA: "Satelit"

Prezentace argumentů Milešovského spolku přátel přírody k navrhované výstavbě rodinných domů (ke stažení *.pdf 5.62 MB)


Vývoj kauzy:

Září 2010 založení spolku MSPP a boj proti plošné výstavbě.

6. prosince 2010 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Velemín, kde se zastupitelstvo rozhodlo, že o plošné zástavbě v Milešově uvažují. Dále se rozhodli, že bude vyhlášená anketa v Milešově. K výsledku ankety zastupitelstvo přihlédne.

17. ledna 2011 proběhlo projednání návrhů variant plošné výstavby.

31. ledna 2011 byla předána petice kontrolnímu výboru proti plošné zástavbě v Milešově.

6. března 2011 proběhla prezentace argumentů k rozvoji obce před pořádanou anketou od našeho spolku.

11. a 12. března 2011 proběhla anketa o budoucím stavebním rozvoji obce Milešov (zúčastnilo se velký počet občanů Milešova). Zde občani Milešova vyjádřili svůj nesouhlas k nové zástavbě v obci Milešov. Tímto cestou jim chceme velmi poděkovat. Děkujeme za podporu.

(příloha: pozvánka na prezentaci argumentů k rozvoji obce, argumentace a odkaz na kauzu výstavba RD v Milešově)

Závěr: v Milešově se nebude plošně stavět

Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY