MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      KAUZY

LOKALITA: "Mezi rybníky U lučního mlýna"

Tato lokalita je v kú Milešov ve II.zóně CHKO ČS mezi dvěma rybníky. Je zde podmáčená louka s rákosinou, jejíž značná část byla v květnu 2006 Obcí Velemín zavežena sutí a stavebním odpadem. Suť byla rozhrnuta a bylo vytvořeno hřiště. V době realizace pozemek patřil POZEMKOVÉMU FONDU ( jeden za zastupitelů Obce Velemín je zaměstnancem Pozemkového fondu.) Jedná se zde o porušení ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, ZÁKONA O ODPADECH A STAVEBNÍHO ZÁKONA. I v tomto případě Správa CHKO ČS opět nereaguje.


Vývoj kauzy:

V roce 2007 Správa CHKO podala dotaz na obec Velemín o vysvětlení této navážky.

11. prosince 2010 Po kontrole České inspekce životního prostředí bylo zástupci obce Velemín přislíbeno odstranění této navážky do konce února 2011.

23. února 2011 Bylo zahájeno odstraňování této navážky a probíhá úprava terénu do původního stavu.

Květen 2011 navážky jsou odstraněny


Pohled na navážku mezi rybníkytext Detail mokřadního společenstva pod navážkoutext Odstraňování navážkytext Odstraňování navážky – detail složení navážkytext Odstraňování navážky – detail složení navážkytext
Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY