MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      KAUZY

LOKALITA: "Milešovský kravín"

Lokalita se nachází v kú Milešov ve II. zóne CHKO CS. Vznikla zde živelne černá skládka, která není rešena STÁTNÍ SPRÁVOU.


Vývoj kauzy:

1. prosince 2010 zahájení kontroly od České inspekce životního prostředí. Porušení zákonu o odpadech (§ 12 odst. 2 zákona o odpadech)

Obec Velemín přislíbila, že pokud se nepodaří majitele pozemků donutit navezené odpady odstranit, pak se Obec Velemín na jaře 2011 přistoupí k likvidaci navezených odpadů na vlastní náklady


Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY