MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      KAUZY

LOKALITA: "Rybářská bašta"

Nachází se v kú Milešov, tesne vedle rybníka. V okolí jsou II.zóny CHKO CS. Zbudováno Obcí VELEMÍN. Další ,,ARCHITEKTONICKÝ SKVOST,, Objekt slouží k rekreaci a osvežení, proti jeho úcelu nemáme výhrady, proti jeho vzhledu máme znacné výhrady. Minimálne by kolem nemusel být neporádek.


Vývoj kauzy:

9. dubna 2011 prostor byl vyčištěn od odpadků

Podzim 2011 byla zde vytvořena obruba silnice – investor Obec Velemín

Podzim 2011 byl zde odstraněn zpomalovací pás z důvodů nesprávného umístění. Bylo umístěno v prostoru křižovatky…. Je to škoda, toto opatření zde mělo své opodstatnění.

Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY