MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      SDRUŽENÍDěkujeme všem občanům Milešova a okolí za velkou podporu. Jsme velmi rádi, že Vám není jedno, co se stane v obcích, kde všichni bydlíme.

V červnu 2011 odešla z postu vedoucí Správy CHKO České středohoří Mgr. Markéta Peřinová a nahradil jí v této funkci RNDr. Jaroslav Obermajer. Od té doby se viditelně zlepšila správa a kontrola CHKO České středohoří. V září 2011 začala znovu fungovat i stráž ochrany přírody a krajiny na území CHKO České středohoří, která zde již neexistovala několik let.

Děkujeme.


Milešovský spolek přátel přírody je otevřené sdružení, jehož založení inicioval nesouhlas s výstavbou nového satelitního městečka před barokním kostelem v obci Milešov u Lovosic. Tento barokní skvost je důležitá pohledová dominanta obce Milešov.

Hlavním cílem je sdružovat milovníky přírody, milovníky určitých estetických hodnot a zachovat tyto hodnoty našim potomkům.

Chceme bojovat proti špatným rozhodnutím všech orgánů státní správy, které mají za následek poškození krajiny a přírody v okolí Milešovky. Dále chceme hájit zájmy občanů při jednáních se státními orgány.

Milešovský hrad

Odkaz na kauzu výstavba RD v Milešově v tisku


Kauzy, které nyní řeší Milešovský spolek přátel přírody (ke stažení *.pdf 2.95 MB)


Milešovský spolek přátel přírody na FacebookuMilešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY