MILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY

      KAUZY

Opěrná zeď bez stavebního povolení

Opěrná zeď bez stavebního povolení


Černá skládka u fotbalového hřištětext Navážky zeminy a suti u fotbalového hřištětext Přístavba klubovny bez stavebního povolenítext Opěrná zeď bez stavebního povolenítext Přístavba klubovny bez stavebního povolenítext
Milešovský spolek přátel přírodyMILEŠOVSKÝ SPOLEK PŘÁTEL PŘÍRODY